Webshop news

Strong Vanilla (Shortfill) - Innovation
Smak: French vanilla
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Fylld till&...
€5.79
Buy
Strawberry (Shortfill) - Innovation
Flavor: Strawberry
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so ...
€5.79
Buy
Nicshot - Chemnovatic
Nicshot
VG 50% / PG 50%
18mg
10ml
€4.63
Buy
Tropical Fruit (Shortfill) - Innovation
Flavor: Tropical fruits
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so ...
€5.79
Buy
Tobacco Deluxe (Shortfill) - Innovation
Flavor: Traditional english tobacco flavor
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml ...
€5.79
Buy
Peppermint (Shortfill) - Innovation
Flavor: Peppermint
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so ...
€5.79
Buy
Pear Boost (Shortfill) - Innovation
Flavor: 
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so there is s...
€5.79
Buy
Peach Explosion (Shortfill) - Innovation
Flavor: Peaches
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so there is...
€5.79
Buy
Luscious Raspberry (Shortfill) - Innovation
Flavor: Raspberries
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so ther...
€5.79
Buy
Licorice (Shortfill) - Innovation
Flavor: Sweet licorice
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so t...
€5.79
Buy
Green Apple (Shortfill) - Innovation
Flavor: Green apples
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so the...
€5.79
Buy
Forest Fruit (Shortfill) - Innovation
Flavor: Forest fruits
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so th...
€5.79
Buy
Creamy Coffee (Shortfill) - Innovation
Flavor: Creamy coffee
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so th...
€5.79
Buy
Cool Menthol (Shortfill) - Innovation
Flavor: Cool menthol
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml s...
€5.79
Buy
Classic Tobacco (Shortfill) - Innovation
Flavor: Tobacco
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so there is...
€5.79
Buy
Apricot Drops (Shortfill) - Innovation
Flavor: Apricot
VG 70% / PG 30%.
Shake 'n Vape (0mg)
30ml (Filled to 20ml so there is...
€5.79
Buy
Smålands Brukssnus White Portion
Smålands Brukssnus White Portion
€3.58
Buy
Smålands Brukssnus Portion
Smålands Brukssnus Portion
€3.58
Buy
Smålands Brukssnus Lös
Smålands Brukssnus Lös
€4.74
Buy